גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Longitude' => undef,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1688,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'CityID' => 44,
                           'Incline' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'Image2Width' => 0
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                     'ID' => 1688,
                     'ShowsQty' => 9
                    }
                   ],
             'Name' => 'אור עקיבא',
             'ID' => 44
            },
            {
             'Name' => 'איירפורט סיטי',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1272,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Longitude' => '34.912942',
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа' }, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.989788', 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 710, 'RowsAmount' => 22, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 193, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם', 'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה', 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות איירפורט סיטי', 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'ShowsQty' => 14, 'ID' => 1272 } ], 'ID' => 193 }, { 'Name' => 'אילת', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'CityID' => 32, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום' }, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 580, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театры Эйлата', 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.953724', 'Image2Height' => 677, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 677, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'SeatsAmount' => 567, 'Latitude' => '29.555173', 'Gangways' => 0, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'ID' => 580, 'ShowsQty' => 5 } ], 'ID' => 32 }, { 'Name' => 'אריאל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'ID' => 168, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'CityID' => 63, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'Latitude' => '32.1037715', 'SeatsAmount' => 192, 'RowsAmount' => 9, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 168, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'ImageHeight' => 403, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 403, 'Longitude' => '35.1933261', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль' } } }, { 'Hall' => { 'Longitude' => '35.195197', 'Ru' => { 'Name' => 'Паб а-Маком шель Аба — Ариэль', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Мицада, 2, Кантри-клаб Ариэль' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 2027, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.103921', 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'Address' => 'רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 63, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103921, 35.195197', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'ID' => 2027, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 63 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 10, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד' }, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 136, 'DoorsAmount' => 3, 'Cafeteria' => 1, 'ImageHeight' => 530, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 530, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод' }, 'Longitude' => '34.637338', 'Latitude' => '31.792616', 'SeatsAmount' => 399, 'RowsAmount' => 14, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 2 }, 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'ID' => 136, 'ShowsQty' => 4 }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 876, 'Image2Height' => 775, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод' }, 'Longitude' => '34.636347', 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 775, 'RowsAmount' => 27, 'SeatsAmount' => 931, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.79299', 'Gangways' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 3, 'Incline' => 2, 'CityID' => 10, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 2 }, 'ID' => 876, 'ShowsQty' => 23, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד' }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 133, 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Hall' => { 'Latitude' => '31.791868', 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'SeatsAmount' => 150, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 1, 'DoorsAmount' => 1, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 133, 'Cafeteria' => 1, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.637185', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8' }, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 10, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.' }, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2 } }, { 'ID' => 438, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Hall' => { 'Image2Height' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.649463', 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 600, 'Cafeteria' => 1, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 438, 'DoorsAmount' => 3, 'Gangways' => 2, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 399, 'RowsAmount' => 15, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.77819', 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 1, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.', 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 10, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2005, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод' }, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 2005, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 10 } } ], 'Name' => 'אשדוד', 'ID' => 10 }, { 'Name' => 'אשקלון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 92, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 92, 'Longitude' => '34.562052', 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'Image2Height' => 839, 'ImageHeight' => 839, 'Stairs' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'SeatsAmount' => 847, 'Latitude' => '31.664702', 'Gangways' => 3, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 33, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הנשיא 82', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 2 } }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1666, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 33, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1666, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון' }, { 'ID' => 1665, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Longitude' => '34.564957', 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1665, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 33, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0 } } ], 'ID' => 33 }, { 'ID' => 34, 'Name' => 'באר שבע', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 84, 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' יצחק רגר, ליד הכיכר', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Incline' => 1, 'CityID' => 34, 'Ramp' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, באר שבע, ישראל', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130801x1073212%2C&UserEarthX=130763&UserEarthY=1073219&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Баним Беэр-Шева', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Рагев, рядом с площадью' }, 'Longitude' => '34.7986504', 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'ID' => 84, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 8, 'SeatsAmount' => 183, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.2498588' } }, { 'Hall' => { 'Latitude' => '31.238005', 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1506, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.788168', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Халуц, 33, старый город', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Хацер а-тарбут а-Халуц 33 Беэр-Шева' }, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.238005, 34.788168', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 34, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'חצר התרבות החלוץ 33 באר שבע', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' החלוץ 33, העיר העתיקה' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'חצר התרבות החלוץ 33 באר שבע', 'ID' => 1506, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'ID' => 85, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.78716', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 520, 'ImageHeight' => 520, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 85, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 2, 'Gangways' => 2, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'SeatsAmount' => 408, 'Latitude' => '31.238539', 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 1, 'Incline' => 1, 'CityID' => 34, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1668, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 34, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0 }, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'ShowsQty' => 33, 'ID' => 1668 }, { 'ID' => 1747, 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева' }, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1747, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע' }, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 34, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'דרך המשחררים 10' }, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 1, 'CityID' => 34, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D5%u05E0%u05E1%u05E8%u05D1%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130605x1073429%2C&UserEarthX=130471&UserEarthY=1073440&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.251846,34.796609', 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 395, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 395, 'Longitude' => '34.796521', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'дерех Мешахрерим, 10', 'Guide' => '', 'Name' => 'Консерватория Беэр-Шева' }, 'ID' => 83, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '31.251339', 'SeatsAmount' => 394, 'RowsAmount' => 13, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 83, 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע' } ] }, { 'Name' => 'בית שמש', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 1880, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'CityID' => 64, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13' }, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1880, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.993385', 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш' }, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.748436', 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'SeatsAmount' => 537, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 0 } } ], 'ID' => 64 }, { 'ID' => 11, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 53, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.0206112', 'RowsAmount' => 18, 'SeatsAmount' => 575, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 53, 'DoorsAmount' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 622, 'Image2Height' => 622, 'Longitude' => '34.7572707', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 11, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2 } } ], 'Name' => 'בת ים' }, { 'ID' => 12, 'Name' => 'גבעתיים', 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'ShowsQty' => 15, 'ID' => 1659, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'CityID' => 12, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים' }, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1659, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0 } } ] }, { 'ID' => 124, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 604, 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.785753, 34.707179', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0166x%u05D2%u05DF%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DCx46%2C&UserEarthX=122456&UserEarthY=1132695&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 124, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הרצל 40' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 318, 'RowsAmount' => 13, 'Latitude' => '31.785753', 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 604, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 40', 'Name' => 'Матнас Ган-Явне', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.707179', 'Image2Height' => 452, 'ImageHeight' => 452, 'Stairs' => 0 } } ], 'Name' => 'גן יבנה' }, { 'ID' => 13, 'Halls' => [ { 'ID' => 1669, 'ShowsQty' => 23, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 13, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1669, 'Cafeteria' => 0 } } ], 'Name' => 'גני תקווה' }, { 'Name' => 'הוד השרון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'ID' => 263, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.' }, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 78, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 3, 'Latitude' => '32.157589', 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 236, 'RowsAmount' => 15, 'ImageHeight' => 850, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.', 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)' }, 'Longitude' => '34.895859', 'Image2Height' => 850, 'DoorsAmount' => 3, 'ID' => 263, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2 } }, { 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'ID' => 2044, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'CityID' => 78, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך הים', 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Latitude' => '32.132891', 'Gangways' => 0, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 2044, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.889934', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Address' => 'Дерех а-Ям' }, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0 } } ], 'ID' => 78 }, { 'ID' => 5, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'CityID' => 5, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1670, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0 }, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'ShowsQty' => 29, 'ID' => 1670 }, { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'He' => { 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 5, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 3, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.166208', 'RowsAmount' => 19, 'SeatsAmount' => 280, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 845, 'Image2Height' => 845, 'Longitude' => '34.842952', 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия' }, 'DoorsAmount' => 5, 'ID' => 563, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2 }, 'ShowsQty' => 17, 'ID' => 563, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה' }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 700, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.163649', 'Longitude' => '34.797003', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия', 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 1484, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה' }, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 5, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'ID' => 1484, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 4, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.171769', 'RowsAmount' => 10, 'SeatsAmount' => 208, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.800832', 'Ru' => { 'Name' => 'Кинотеатр Лев Даниэль Герцлия — Зал 1', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рамат-Ям 60, Герцлия-Питуах' }, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1389, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.171769, 34.800832', 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Address' => 'רח' רמת ים 60, הרצליה פיתוח', 'Info' => '', 'Name' => 'קולנוע לב דניאל הרצליה - אולם 1', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 5, 'Ramp' => 2 }, 'ID' => 1389, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'קולנוע לב דניאל הרצליה - אולם 1' } ], 'Name' => 'הרצליה' }, { 'ID' => 42, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1671, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков' }, 'Longitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 42, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'ID' => 1671, 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'זכרון יעקב' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.4398601', 'RowsAmount' => 10, 'SeatsAmount' => 182, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 142, 'DoorsAmount' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.9218965', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Friends Хадера', 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 43, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'Friends חדרה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות' }, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 1 }, 'Name' => 'Friends חדרה', 'ID' => 142, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.439355', 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 360, 'RowsAmount' => 12, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 143, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 606, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.914142', 'Image2Height' => 606, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 43, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'ID' => 143, 'ShowsQty' => 3 }, { 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2006, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.931134', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. ЦАХАЛ, 35, торговый центр Микс', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Хадера — Зал 10', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2006, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 83, 'RowsAmount' => 8, 'Latitude' => '32.44146', 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס' }, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'CityID' => 43, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.441460, 34.931134', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1 } } ], 'Name' => 'חדרה', 'ID' => 43 }, { 'Name' => 'חולון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 15, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Медиатек Холон' }, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1727, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef }, 'Name' => 'מדיטק חולון', 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 1727 }, { 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 59, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'CityID' => 15, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון' }, 'RowsAmount' => 19, 'SeatsAmount' => 570, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.00688', 'Gangways' => 3, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 59, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Height' => 702, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.791006', 'ImageHeight' => 702, 'Stairs' => 2 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1941, 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.002645', 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 3, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1941, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.794325', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Парк Перес, ул. Мифрац Шломо 66', 'Guide' => '', 'Name' => 'Территория The Cube — Холон' }, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.002645, 34.794325', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 15, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'Address' => 'פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0 } }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Холон', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1728, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 15, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ID' => 1728, 'ShowsQty' => 21 } ], 'ID' => 15 }, { 'ID' => 7, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'CityID' => 7, 'Ramp' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Malina night club חיפה', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' ההסתדרות 60, מול קניון לב המפרץ' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.792598, 35.038082', 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHistadrut+Ave+60,+Haifa/@32.7919364,35.0363583,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x151dba78e36cce77:0x127074219899d8f8?hl=ru', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1258, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Шдерот а-Гистадрут, 60. Напротив каньона Лев а-Мифрац', 'Name' => 'Ночной клуб Малина Хайфа', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.038082', 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 1000, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.792598', 'Gangways' => 0, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'Malina night club חיפה', 'ID' => 1258, 'ShowsQty' => 2 }, { 'Hall' => { 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'CombinedName' => 'Концерты Бейт Аба Хуши Хайфа', 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'CityID' => 7, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 4, 'Latitude' => '32.790971', 'RowsAmount' => 21, 'SeatsAmount' => 501, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 867, 'Image2Height' => 867, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71' }, 'Longitude' => '35.010532', 'DoorsAmount' => 6, 'ID' => 215, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2 }, 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'ShowsQty' => 19, 'ID' => 215 }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'CityID' => 7, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 163, 'Ru' => { 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.066528', 'Image2Height' => 935, 'ImageHeight' => 935, 'Stairs' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'SeatsAmount' => 505, 'Latitude' => '32.81913', 'Gangways' => 3, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 2 }, 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'ID' => 163, 'ShowsQty' => 3 }, { 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 290, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 290, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.9942105', 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 7, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Info' => '', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2047, 'Name' => 'מועדון סירופ', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון סירופ', 'Info' => 'פתיחת הדלתות חצי שעה לפני המופע', 'Address' => 'רח' פלי"ם 2' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.817134, 34.999861', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2047, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.999861', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Паль-ям 2', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Syrup', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.817134', 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 1, 'Gangways' => 0 } }, { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 2105, 'RowsAmount' => 40, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.791338', 'Gangways' => 6, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 9, 'ID' => 99, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 732, 'Longitude' => '34.965069', 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Guide' => '', 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа' }, 'ImageHeight' => 732, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'CityID' => 7, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'CombinedName' => 'הופעות מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'He' => { 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1 }, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'ID' => 99, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ID' => 209, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.8203168', 'RowsAmount' => 16, 'SeatsAmount' => 497, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 3, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 209, 'DoorsAmount' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 615, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 615, 'Longitude' => '34.9728262', 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 7, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי' }, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2 } }, { 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'ShowsQty' => 14, 'ID' => 106, 'Hall' => { 'Gangways' => 8, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 1222, 'RowsAmount' => 26, 'Latitude' => '32.803197', 'Longitude' => '34.985592', 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 528, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 528, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'ID' => 106, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'CombinedName' => 'הופעות מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138' }, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'CityID' => 7, 'PlanInFlash' => 1 } }, { 'ID' => 102, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט' }, 'CityID' => 7, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 473, 'RowsAmount' => 17, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.803414', 'Image2Height' => 687, 'Longitude' => '34.985138', 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Info' => '', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 687, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 102, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 4 } }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 7, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену' }, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1724, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'ID' => 1724, 'ShowsQty' => 5 }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'שד' הנשיא 142', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמטק חיפה' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'CityID' => 7, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageHeight' => 500, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 500, 'Longitude' => '34.9846462', 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синематека Хайфа' }, 'DoorsAmount' => 3, 'ID' => 237, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '32.80327', 'RowsAmount' => 9, 'SeatsAmount' => 159, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 237 }, { 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה', 'ID' => 249, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 577, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '34.985007', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142, Кармель', 'Name' => 'Театр Студио Хайфа', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 577, 'ID' => 249, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 3, 'Cafeteria' => 1, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 3, 'Latitude' => '32.803055', 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 302, 'RowsAmount' => 15, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 142, כרמל' }, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 7, 'Incline' => 2, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x142%2C&UserEarthX=148841&UserEarthY=1245424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 142, חיפה', 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1 } }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 7, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 29, 'SeatsAmount' => 1099, 'Latitude' => '32.82173', 'Ru' => { 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.074321', 'Image2Height' => 772, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 772, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'ID' => 162, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 162 }, { 'ShowsQty' => 20, 'ID' => 1725, 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1725, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 7, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0 } } ], 'Name' => 'חיפה' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.796007', 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 27, 'SeatsAmount' => 747, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 409, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 900, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '35.529639', 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия' }, 'Image2Height' => 900, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 2, 'CityID' => 96, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Guide' => '' }, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 409, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה' } ], 'Name' => 'טבריה', 'ID' => 96 }, { 'Name' => 'יבנה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'ShowsQty' => 22, 'ID' => 658, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 509, 'RowsAmount' => 18, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.874438', 'Image2Height' => 496, 'Longitude' => '34.73481', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински' }, 'ImageHeight' => 496, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 658, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Явне', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה' }, 'Pit' => 1, 'CityID' => 16, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1 } } ], 'ID' => 16 }, { 'ID' => 17, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 308, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 17, 'Incline' => 0, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד' }, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.030568', 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 386, 'RowsAmount' => 17, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 308, 'DoorsAmount' => 4, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.888107', 'Image2Height' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' החרושת 2' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 17, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд' }, 'Longitude' => '34.899322', 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1165, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.029093', 'SeatsAmount' => 330, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 1165, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד' } ], 'Name' => 'יהוד' }, { 'ID' => 143, 'Halls' => [ { 'Name' => 'קולנוע לב עומר', 'ID' => 1395, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.263232, 34.847621', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'קולנוע לב עומר', 'Address' => 'רח' תמר פינת הדר, בית התרבות עומר', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 143, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '31.263232', 'SeatsAmount' => 308, 'RowsAmount' => 16, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Тамар, угол ул. Адар, Бейт а-тарбут Омер', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Омер' }, 'Longitude' => '34.847621', 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1395, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0 } } ], 'Name' => 'יישוב עומר ' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'CityID' => 222, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הרימון 8', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם עשרת', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.825879, 34.746866', 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1741, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Асерет', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Римон, 8' }, 'Longitude' => '34.746866', 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 293, 'RowsAmount' => 17, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.825879', 'Gangways' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 3 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1741, 'Name' => 'אולם עשרת' } ], 'Name' => 'יישוב עשרת', 'ID' => 222 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 484, 'RowsAmount' => 15, 'Latitude' => '32.652854', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Йокнеама' }, 'Longitude' => '35.103548', 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 184, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם' }, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 45, 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'ID' => 184, 'ShowsQty' => 3 } ], 'Name' => 'יקנעם', 'ID' => 45 }, { 'ID' => 30, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 30, 'Incline' => 1, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'דרך חברון 12', 'Name' => 'בית אות המוצר ירושלים', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 1, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D7%u05D1%u05E8%u05D5%u05DFx12%2C&UserEarthX=171513&UserEarthY=1130672&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.768996, 35.225782', 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 392, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '35.225782', 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт От а-Муцар Иерусалим', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'дерех Хеврон, 12' }, 'Latitude' => '31.768996', 'SeatsAmount' => 130, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 3, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 392, 'Name' => 'בית אות המוצר ירושלים' }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 30, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' שז''ר 1', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'בנייני האומה ירושלים' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שדרות שזר 1, ירושלים, ישראל', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05E0%u05D9%20%u05D4%u05D0%u05D5%u05DE%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%5Dxx169301x1132646%2C&UserEarthX=169059&UserEarthY=1132699&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 16, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Биньяней а-Ума Иерусалим', 'Address' => 'пр. Шазар, 1', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '35.203281', 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.7878977', 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'בנייני האומה ירושלים', 'ID' => 16, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1328, 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים', 'Hall' => { 'ID' => 1328, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '35.215613', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Бен Иегуда, 34', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бар Бесарабия Иерусалим' }, 'Latitude' => '31.781108', 'SeatsAmount' => 50, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 1, 'CityID' => 30, 'Ramp' => 1, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים', 'Guide' => '', 'Address' => 'בן יהודה 34', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.781108, 35.215613', 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0 } }, { 'ID' => 837, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'CityID' => 30, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.753725', 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'а-Рехавим 13' }, 'Longitude' => '35.212556', 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 837, 'DoorsAmount' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'ימק"א', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 30, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'ИМКА' }, 'Longitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1674, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1674, 'Name' => 'ימק"א' }, { 'ID' => 1346, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Hall' => { 'CityID' => 30, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'לב סמדר ירושלים' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1346, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит', 'Info' => '', 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.221921', 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'SeatsAmount' => 261, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.76514', 'Gangways' => 0, 'Parking' => 1, 'RightToLeft' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2014, 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'CityID' => 30, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 120, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.778137', 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26' }, 'Longitude' => '35.214617', 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 2014 } }, { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '31.780065', 'RowsAmount' => 8, 'SeatsAmount' => 96, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 260, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 30, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 260 }, { 'ShowsQty' => 31, 'ID' => 1679, 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1679, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 30, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'MapaLink' => '' } } ], 'Name' => 'ירושלים' }, { 'ID' => 18, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'CityID' => 18, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18' }, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1767, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.927775', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'SeatsAmount' => 450, 'Latitude' => '32.165294', 'Gangways' => 0, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 1767, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18' }, { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'CityID' => 18, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא' }, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1648, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'ID' => 1648, 'ShowsQty' => 28 }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1354, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 18, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 4, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.17279', 'SeatsAmount' => 332, 'RowsAmount' => 13, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.929335', 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль' }, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1354, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0 } } ], 'Name' => 'כפר סבא' }, { 'Name' => 'כרמיאל', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Guide' => '', 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.' }, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 46, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 3, 'Latitude' => '32.914962', 'RowsAmount' => 21, 'SeatsAmount' => 780, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 629, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 629, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль' }, 'Longitude' => '35.302903', 'MainHallID' => undef, 'ID' => 128, 'DoorsAmount' => 4, 'Cafeteria' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'ID' => 128, 'ShowsQty' => 25 } ], 'ID' => 46 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 218, 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 3, 'Latitude' => '31.943113', 'RowsAmount' => 21, 'SeatsAmount' => 514, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 791, 'Image2Height' => 791, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Лод', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Каплан, 2, угол ул. Гистадрут', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.886925', 'DoorsAmount' => 6, 'ID' => 218, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.943113, 34.886925', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05D9%u05E8%u05D5%u05E0%u05D9%20%u05DC%u05D5%u05D3%26psik%3B%20%u05DC%u05D5%u05D3%5Dxx139402x1150057%2C&UserEarthX=139232&UserEarthY=1150074&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות' }, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 19, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2 } } ], 'Name' => 'לוד', 'ID' => 19 }, { 'ID' => 126, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 126, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1686, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'ID' => 1686, 'ShowsQty' => 6 } ], 'Name' => 'לטרון' }, { 'ID' => 47, 'Halls' => [ { 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 155, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'CityID' => 47, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 155, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 690, 'Longitude' => '35.2365385', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Израэль, 5', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек' }, 'Image2Height' => 690, 'Latitude' => '32.6749051', 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'SeatsAmount' => 661, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0 } } ], 'Name' => 'מגדל העמק' }, { 'ID' => 20, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ID' => 1660, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '35.014734', 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 20, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49' }, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'ID' => 1660, 'ShowsQty' => 27 }, { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 500, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.902651', 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1891, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '35.00915', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин' }, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 20, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69', 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 1891, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין' } ], 'Name' => 'מודיעין' }, { 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'CityID' => 41, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות' }, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 618, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал а-Кимрон', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот' }, 'Longitude' => '35.51472', 'Latitude' => '32.494997', 'RowsAmount' => 22, 'SeatsAmount' => 941, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'אולם הקימרון', 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 618 } ], 'ID' => 41 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 127, 'Incline' => 2, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.6466026', 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 520, 'RowsAmount' => 16, 'ImageHeight' => 630, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.965035', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 630, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 644, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'ID' => 644, 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל', 'ID' => 127 }, { 'ID' => 248, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 248, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.133343', 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 770, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 2059, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.913311', 'Ru' => { 'Name' => 'Зал D-one', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон' } }, 'ID' => 2059, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'אולם דיוואן D-one' } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון' }, { 'ID' => 86, 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 305, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 1, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 86, 'Incline' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון' }, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'SeatsAmount' => 390, 'Latitude' => '32.13302', 'Gangways' => 2, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 305, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 4, 'Longitude' => '34.911249', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон' }, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 1, 'ImageHeight' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1425, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.995384', 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Тарбута Оранит', 'Guide' => '', 'Address' => 'Маво Оранит', 'Info' => '' }, 'ID' => 1425, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.122942', 'SeatsAmount' => 384, 'RowsAmount' => 18, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית', 'Address' => 'מבוא אורנית', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 202, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.122942, 34.995384', 'Image2Width' => 0 } } ], 'Name' => 'מועצה מקומית אורנית', 'ID' => 202 }, { 'Name' => 'מושב שבי ציון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1455, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.981472', 'SeatsAmount' => 250, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 3, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1455, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '35.08482', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Info' => '', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям' }, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 1, 'CityID' => 206, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Guide' => '', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0 } } ], 'ID' => 206 }, { 'ID' => 108, 'Halls' => [ { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 502, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 108, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Info' => '', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 502, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.976521', 'Ru' => { 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал', 'Guide' => '', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Info' => '' }, 'Latitude' => '31.724542', 'SeatsAmount' => 200, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0 } } ], 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' }, { 'ID' => 73, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אשכול הפיס מעלה אדומים', 'ID' => 208, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 403, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 403, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Маале-Адумим', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Мидбар Еуда, 5' }, 'Longitude' => '35.295927', 'MainHallID' => undef, 'ID' => 208, 'DoorsAmount' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '31.773793', 'SeatsAmount' => 215, 'RowsAmount' => 9, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מדבר יהודה 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס מעלה אדומים' }, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 73, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.773793, 35.295927', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%20%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05DE%u05D3%u05E2%26psik%3B%20%u05DE%u05E2%u05DC%u05D4%20%u05D0%u05D3%u05D5%u05DE%u05D9%u05DD%5Dxx178157x1131216%2C&UserEarthX=177916&UserEarthY=1131279&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600 } }, { 'Hall' => { 'Latitude' => '31.772918', 'SeatsAmount' => 560, 'RowsAmount' => 24, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 2, 'ID' => 1273, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '35.297363', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 73, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 1273 } ], 'Name' => 'מעלה אדומים' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 713, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 490, 'RowsAmount' => 19, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '33.023184', 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 713, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '35.27145', 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1' }, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'CityID' => 49, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0 } } ], 'Name' => 'מעלות', 'ID' => 49 }, { 'Name' => 'מצפה רמון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'פעימה - בית לתיאטרון ויצירה', 'ID' => 2071, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'פעימה - בית לתיאטרון ויצירה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הר בוקר 6' }, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'CityID' => 36, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '30.620138, 34.800265', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.800265', 'Ru' => { 'Name' => 'Пэима — Байт ле-театрон ве-яцира', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хар Бокер, 6' }, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 2071, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '30.620138', 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'RowsAmount' => 0 } } ], 'ID' => 36 }, { 'ID' => 50, 'Name' => 'נהריה', 'Halls' => [ { 'ID' => 91, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'SeatsAmount' => 585, 'Latitude' => '33.01026', 'Gangways' => 2, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 91, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 4, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.100347', 'Image2Height' => 712, 'ImageHeight' => 712, 'Stairs' => 2, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 50, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'ID' => 333, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 333, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит' }, 'Longitude' => '35.313034', 'Image2Height' => 442, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 442, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 650, 'RowsAmount' => 19, 'Latitude' => '32.69951', 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 51, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Address' => 'דרך החטיבות 4' }, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0 } }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 296, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'SeatsAmount' => 649, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 51, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 296, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2050, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит — Малый зал', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньона', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '35.313014', 'MainHallID' => undef, 'ID' => 2050, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 51, 'Ramp' => 0 } } ], 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'ID' => 51 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'ShowsQty' => 28, 'ID' => 177, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'CityID' => 21, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Guide' => '', 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Address' => 'רח' השיריון 1' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'ID' => 177, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 479, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.' }, 'Longitude' => '34.796215', 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 479, 'RowsAmount' => 29, 'SeatsAmount' => 748, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.930777', 'Gangways' => 4, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 2 } }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 21, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1469, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.813248', 'Ru' => { 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'Latitude' => '31.92931', 'SeatsAmount' => 381, 'RowsAmount' => 16, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 3, 'Gangways' => 1 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1469, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה' } ], 'Name' => 'נס ציונה', 'ID' => 21 }, { 'ID' => 37, 'Name' => 'נתיבות', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'ID' => 1564, 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Info' => '' }, 'CityID' => 37, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.586268', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1564, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 2, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 20, 'SeatsAmount' => 545, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.41598' } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1345, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 22, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1345, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.845944', 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Info' => '' }, 'Latitude' => '32.278535', 'RowsAmount' => 13, 'SeatsAmount' => 373, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 3, 'Gangways' => 0 } }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 119, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '32.278005', 'SeatsAmount' => 201, 'RowsAmount' => 9, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 22, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 119, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה' }, { 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1687, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания' }, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 22, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'ShowsQty' => 31, 'ID' => 1687 }, { 'Name' => 'מינוס 1 - בר הופעות בנתניה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2068, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.328474, 34.858124', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 22, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הרצל 31', 'Guide' => '', 'Name' => 'מינוס 1 - בר הופעות בנתניה' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.328474', 'SeatsAmount' => 100, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 1, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 2068, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Minus 1 — Бар офаот бе-Нетания', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 31', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.858124' } } ], 'Name' => 'נתניה', 'ID' => 22 }, { 'ID' => 53, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'ID' => 639, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Longitude' => '35.07558', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24' }, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 639, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 2, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 610, 'RowsAmount' => 21, 'Latitude' => '32.928829', 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24', 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו' }, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'CityID' => 53, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1 } } ], 'Name' => 'עכו' }, { 'Name' => 'עפולה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.' }, 'Longitude' => '35.288414', 'MainHallID' => undef, 'ID' => 457, 'DoorsAmount' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 3, 'Latitude' => '32.613534', 'SeatsAmount' => 643, 'RowsAmount' => 24, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.' }, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'CityID' => 54, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 457 } ], 'ID' => 54 }, { 'ID' => 55, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הבוטנים 54', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 55, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 1, 'Latitude' => '32.472264', 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'SeatsAmount' => 411, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.970051', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54' }, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 588, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 588, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה' } ], 'Name' => 'פרדס חנה' }, { 'ID' => 8, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1121, 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה', 'Hall' => { 'CityID' => 8, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה', 'Distance' => 1, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חיים ארלוזורוב 30', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=61.928102,135.263672&oq=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30&hnear=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&t=m&z=17', 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, פתח תקווה, ישראל', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'ID' => 1121, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.8724555', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Яд ле-Баним Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хаим Арлозоров, 30' }, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 11, 'SeatsAmount' => 156, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.0855671', 'Gangways' => 0, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 8, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Info' => '', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 400, 'RowsAmount' => 14, 'Latitude' => '32.103528', 'Gangways' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1749, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда' }, 'Longitude' => '34.877104', 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 1749 }, { 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'ShowsQty' => 36, 'ID' => 1791, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 8, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1791, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef } }, { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.869978', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Мерказ тарбут им. Офры Хаза — Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. Бен-Гурион, 22, на территории школы старших классов', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1961, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'SeatsAmount' => 353, 'Latitude' => '32.079956', 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' בן גוריון 22, מתחם תיכון שש שנתי בן גוריון', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז תרבות ע"ש עפרה חזה - פתח תקווה', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'CityID' => 8, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.079956, 34.869978', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'מרכז תרבות ע"ש עפרה חזה - פתח תקווה', 'ID' => 1961, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 79, 'Hall' => { 'Incline' => 1, 'CityID' => 8, 'Ramp' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'CombinedName' => 'Концерты Шарет Петах-Тиква', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Guide' => '', 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)', 'Info' => '' }, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 79, 'Image2Height' => 714, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)', 'Info' => '', 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.888287', 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 714, 'SeatsAmount' => 364, 'RowsAmount' => 20, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.087587', 'Gangways' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 4 } }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2048, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.096741', 'SeatsAmount' => 313, 'RowsAmount' => 13, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 2048, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.880191', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'CityID' => 8, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' האחים בכר 3' }, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0 } } ], 'Name' => 'פתח תקווה' }, { 'ID' => 23, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'CityID' => 23, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 374, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 449, 'Longitude' => '34.911003', 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61' }, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 449, 'RowsAmount' => 15, 'SeatsAmount' => 398, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.275292', 'Gangways' => 2, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'ID' => 374, 'ShowsQty' => 3 } ], 'Name' => 'קדימה' }, { 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'ID' => 175, 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'CityID' => 66, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 175, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 542, 'Longitude' => '34.801411', 'Ru' => { 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Info' => '', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 542, 'RowsAmount' => 20, 'SeatsAmount' => 664, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.867439', 'Gangways' => 3, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 3 } } ], 'ID' => 66 }, { 'ID' => 87, 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'ID' => 312, 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Address' => 'ד.נ. חפר' }, 'Incline' => 2, 'CityID' => 87, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 28, 'SeatsAmount' => 842, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.452967', 'Image2Height' => 333, 'Longitude' => '34.952124', 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль' }, 'ImageHeight' => 333, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 312, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 4 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1489, 'Name' => 'פאב הפינה חמדיה', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 208, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Name' => 'פאב הפינה חמדיה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'חמדיה, 10855' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.519666, 35.521416', 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1489, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Хамадия, 10855', 'Guide' => '', 'Name' => 'Паб а-Пина Киббуц Хамадия' }, 'Longitude' => '35.521416', 'Latitude' => '32.519666', 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 3, 'Gangways' => 0 } } ], 'Name' => 'קיבוץ חמדיה', 'ID' => 208 }, { 'ID' => 72, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 19, 'ID' => 203, 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 203, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '35.07404', 'Ru' => { 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 1016, 'RowsAmount' => 19, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.742992', 'Gangways' => 4, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'CityID' => 72, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.', 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 0 } } ], 'Name' => 'קיבוץ יגור' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'CityID' => 118, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Guide' => '', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 550, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 3, 'Image2Height' => 515, 'Longitude' => '35.223953', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Info' => '', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат' }, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 515, 'SeatsAmount' => 696, 'RowsAmount' => 19, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.675299', 'Gangways' => 1, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 1 }, 'ID' => 550, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת' } ], 'Name' => 'קיבוץ יפעת', 'ID' => 118 }, { 'ID' => 142, 'Name' => 'קיבוץ כינרת', 'Halls' => [ { 'ID' => 739, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 791, 'RowsAmount' => 26, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.723787', 'Image2Height' => 645, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.565242', 'ImageHeight' => 645, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 739, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות בן-ציון כינרת', 'Distance' => 2, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'בן-ציון כינרת' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 142, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1 } } ] }, { 'ID' => 69, 'Name' => 'קרית אונו', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 120, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.0563564', 'Gangways' => 0, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1092, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно' }, 'Longitude' => '34.8579287', 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'CityID' => 69, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' המייסדים 5' } }, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'ID' => 1092, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.036266, 34.865836', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש', 'Info' => '', 'Address' => 'שדרה האקדמית , 1' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 69, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.036266', 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 217, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.865836', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Академическая алея, 1', 'Name' => 'А-Кирья Академит Кирьят-Оно – новый кампус', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 2077, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2077, 'Name' => 'הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש' }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1546, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.862965', 'Latitude' => '32.054894', 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 28, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 69, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 1546, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו' } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 655, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 655, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат' }, 'Longitude' => '34.775479', 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'SeatsAmount' => 628, 'Latitude' => '31.609598', 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 39, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0 } } ], 'Name' => 'קרית גת', 'ID' => 39 }, { 'ID' => 59, 'Name' => 'קרית מוצקין', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'ID' => 849, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'CityID' => 59, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 403, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 403, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.083536', 'MainHallID' => undef, 'ID' => 849, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.841732', 'RowsAmount' => 9, 'SeatsAmount' => 196, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1863, 'Name' => 'גן החיות חי פארק - קרית מוצקין', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 3, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.845239', 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зоопарк Хай-Парк — Кирьят-Моцкин' }, 'Longitude' => '35.081031', 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1863, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.845239, 35.081031', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'גן החיות חי פארק - קרית מוצקין', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' החשמונאים 79' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 59 } }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1683, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'CityID' => 59, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Info' => '', 'Address' => '' } }, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'ID' => 1683, 'ShowsQty' => 31 } ] }, { 'ID' => 24, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 1854, 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.09776', 'SeatsAmount' => 608, 'RowsAmount' => 19, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн' }, 'Longitude' => '34.946771', 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1854, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין' }, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 24, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2 } } ], 'Name' => 'ראש העין' }, { 'ID' => 4, 'Name' => 'ראשון לציון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' זד"ל 3', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 4, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Задаль, 3' }, 'Longitude' => '34.8050549', 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 461, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '31.9636516', 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'RowsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 461, 'Name' => 'בית העם ראשון לציון' }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'CombinedName' => 'הופעות בית יד לבנים ראשון לציון', 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 445, 'Longitude' => '34.8073574', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 445, 'DoorsAmount' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 71, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '31.9618807', 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'SeatsAmount' => 249 }, 'ID' => 71, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון' }, { 'ID' => 1700, 'ShowsQty' => 59, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1700, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0 } }, { 'ID' => 68, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 1, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 68, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Height' => 598, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Info' => '', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.799322', 'ImageHeight' => 598, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 362, 'RowsAmount' => 16, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.964426', 'Gangways' => 2, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'CityID' => 4, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1702, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 4, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1702, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'CityID' => 25, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 3, 'Gangways' => 1, 'Latitude' => '31.887033', 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 248, 'RowsAmount' => 8, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.816013', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля' }, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1499, 'Cafeteria' => 1 }, 'ID' => 1499, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל' }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 25, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Address' => 'רח' יעקוב 48' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2024, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Яаков 48' }, 'Longitude' => '34.816659', 'Latitude' => '31.896544', 'RowsAmount' => 23, 'SeatsAmount' => 781, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 2 }, 'ShowsQty' => 27, 'ID' => 2024, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות' }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 25, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1698, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'ID' => 1698, 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'רחובות', 'ID' => 25 }, { 'ID' => 26, 'Halls' => [ { 'ID' => 582, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 582, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.8663685', 'Image2Height' => 470, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 470, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'SeatsAmount' => 625, 'Latitude' => '31.9300851', 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 2, 'CityID' => 26, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0 } } ], 'Name' => 'רמלה' }, { 'ID' => 27, 'Name' => 'רמת גן', 'Halls' => [ { 'Name' => 'Salon De Tango', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2051, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 1, 'Incline' => 0, 'CityID' => 27, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43', 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Guide' => '', 'Name' => 'Salon De Tango' }, 'Pit' => 1, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.084349', 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 1, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 2051, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.808456', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Info' => 'есть платная городская парковка', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43' }, 'Image2Height' => 0 } }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.100643, 34.825434', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 27, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אוהל הקרקס', 'Info' => '', 'Address' => 'אצטדיון רמת גן, סמוך לקניון איילון' }, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.100643', 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 954, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1479, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.825434', 'Ru' => { 'Address' => 'Стадион Рамат-Ган, рядом с торговым центром Аялон', 'Info' => '', 'Name' => 'Цирковой шатер', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 1479, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אוהל הקרקס' }, { 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'ShowsQty' => 17, 'ID' => 186, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 536, 'Image2Height' => 536, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3' }, 'Longitude' => '34.802498', 'ID' => 186, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 6, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 4, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '32.08488', 'SeatsAmount' => 550, 'RowsAmount' => 16, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.' }, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'CityID' => 27, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'Image2Width' => 600 } }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 27, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1695, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 1695, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג' } ] }, { 'ID' => 28, 'Halls' => [ { 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'ID' => 1692, 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1692, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 28, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 } } ], 'Name' => 'רמת השרון' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 12, 'ID' => 180, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה' }, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'CityID' => 29, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 180, 'DoorsAmount' => 1, 'Gangways' => 2, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 310, 'RowsAmount' => 13, 'Latitude' => undef } } ], 'Name' => 'רעננה', 'ID' => 29 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 491, 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Hall' => { 'Image2Height' => 697, 'Longitude' => '34.945533', 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен' }, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 697, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 491, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 511, 'RowsAmount' => 21, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.99984', 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 71, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1 } } ], 'Name' => 'שוהם', 'ID' => 71 }, { 'Name' => 'תל אביב-יפו', 'Halls' => [ { 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2032, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.054515', 'Gangways' => 0, 'Parking' => 4, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2032, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.760062', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Fun Art Gallery — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Дерех Шломо, 2', 'Info' => 'Первый этаж' }, 'Stairs' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.054515, 34.760062', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך שלמה 2', 'Info' => 'קומת קרקע' }, 'Kasher' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Guide' => '', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.' }, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'CityID' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 4, 'Parking' => 4, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 29, 'SeatsAmount' => 1161, 'Latitude' => '32.11062', 'Longitude' => '34.803364', 'Ru' => { 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Guide' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»' }, 'Image2Height' => 888, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 888, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 471, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 4 }, 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 471, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש' }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 495, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.79187', 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 495, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 51, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 3, 'Gangways' => 2, 'Parking' => 4, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 404, 'RowsAmount' => 13, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.074643', 'Mazgan' => 1, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 51, 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 1, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.788062', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Info' => '', 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1608, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 1, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.069364', 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 49, 'RowsAmount' => 0 }, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1608 }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 5, 'DoorsAmount' => 4, 'Longitude' => '34.79083', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив' }, 'Image2Height' => 670, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 670, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 896, 'RowsAmount' => 25, 'Latitude' => '32.090399', 'Gangways' => 3, 'Parking' => 4, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 600 }, 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'ID' => 5, 'ShowsQty' => 17 }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ноам, 5', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт Нисан Натив им. Александра Граса Тель-Авив' }, 'Longitude' => '34.757599', 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1364, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 1, 'SeatsAmount' => 167, 'RowsAmount' => 9, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.051536', 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' נועם 5', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.051536, 34.757599', 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב', 'ID' => 1364, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1706, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'ID' => 1706, 'ShowsQty' => 45 }, { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו', 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן' }, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '32.0783845', 'SeatsAmount' => 242, 'RowsAmount' => 14, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 651, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 651, 'Longitude' => '34.7883795', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман', 'Info' => '' }, 'ID' => 270, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 270 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2063, 'Name' => 'בניין מגורים', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2063, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Жилое здание', 'Guide' => '', 'Info' => 'Парковка порта Тель-Авива.', 'Address' => 'ул. Ибн Сина 52' }, 'Longitude' => '34.749189', 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.046187', 'Gangways' => 0, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => 'חניון ציבורי נמל תל אביב', 'Address' => 'רח' אבן סינא 52', 'Name' => 'בניין מגורים', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.046187, 34.749189', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 2 } }, { 'ID' => 1707, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1707, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив' }, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0 } }, { 'ID' => 227, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.808187', 'Image2Height' => 370, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 370, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 227, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 4, 'Parking' => 4, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'SeatsAmount' => 941, 'Latitude' => '32.099004', 'Distance' => 4, 'Mazgan' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Info' => '', 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 2, 'CityID' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Name' => 'האנגר 11', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.098361', 'SeatsAmount' => 2146, 'RowsAmount' => 42, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 4, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 2072, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Ангар 11' }, 'Longitude' => '34.774334' }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2072, 'Name' => 'האנגר 11' }, { 'ID' => 23, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'ID' => 23, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.774334', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Guide' => '', 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив' }, 'Latitude' => '32.098361', 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 2590, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 4, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 0 } }, { 'ID' => 1708, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל הדרייב אין תל אביב', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל הדרייב אין תל אביב' }, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1708, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль Драйв-ин Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0 } }, { 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1705, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1705, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0 } }, { 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'ID' => 2038, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2038, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.791474', 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 7637, 'RowsAmount' => 30, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.061269', 'Gangways' => 7, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 2, 'CityID' => 1, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1704, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив' }, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב' }, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 1704, 'ShowsQty' => 22, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב' }, { 'ID' => 1220, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'התיבה תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'התיבה תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' ירושלים 19 יפו - חצרות יפו, קומת חניון' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => 'שדרות ירושלים 19, תל אביב יפו, ישראל', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1220, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Пр. Ирушалаим, 19, Яффо-Хацарот Яффо, этаж стоянки', 'Info' => '', 'Name' => 'а-Тейва Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.75963', 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.0544378', 'Gangways' => 0, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 0 } }, { 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'ShowsQty' => 38, 'ID' => 1711, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1711 } }, { 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ShowsQty' => 50, 'ID' => 1721, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות' }, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1721, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'ID' => 1920, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 4, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.782006', 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1920, 'MainHallID' => undef } }, { 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 771, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1' }, 'Kasher' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מועדון בר גיורא תל אביב', 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта) -1 этаж' }, 'Longitude' => '34.782006', 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 771, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 4, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 150 } }, { 'ID' => 1797, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1797, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Гагарин Тель-Авив' }, 'Latitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מועדון גגרין תל אביב-יפו', 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0 } }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 2, 'ID' => 598, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.795569', 'Latitude' => '32.074314', 'SeatsAmount' => 800, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 4, 'Gangways' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'CombinedName' => 'הופעות מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D2%u05D0%u05DC%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DFx126%2C&UserEarthX=130843&UserEarthY=1164641&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 598, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו' }, { 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו' }, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126' }, 'Longitude' => '34.795569', 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1803, 'DoorsAmount' => 2, 'Gangways' => 2, 'Parking' => 4, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.074314' }, 'ID' => 1803, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו' }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 550, 'Latitude' => '32.076892', 'Gangways' => 0, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 394, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.792629', 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'ID' => 394, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 277, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 277, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Левонтин, 7', 'Name' => 'Клуб Левонтин 7 Тель-Авив — 220 мест', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.7749271', 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 220, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.0617264', 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' לבונטין 7', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05DC%u05D1%u05D5%u05E0%u05D8%u05D9%u05DFx7%2C&UserEarthX=128900&UserEarthY=1163245&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'לבונטין 7, תל אביב-יפו', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.0511196', 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 3, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1217, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.7724113', 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).' }, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'ID' => 1217, 'ShowsQty' => 23 }, { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.062348', 'SeatsAmount' => 120, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.', 'Address' => 'ул. Аленби, 128' }, 'Longitude' => '34.773243', 'ID' => 920, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2 }, 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 920, 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו' }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.101798', 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 324, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 4, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1548, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.776046', 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1548 }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.', 'Address' => 'קרליבך 23' }, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 354, 'DoorsAmount' => 1, 'Longitude' => '34.782994', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23' }, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Latitude' => '32.068313', 'Gangways' => 0, 'Parking' => 4, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'מועדון שבלול', 'ShowsQty' => 28, 'ID' => 354 }, { 'ID' => 241, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76' }, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 1, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 547, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 547, 'Ru' => { 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал «Дуль»' }, 'Longitude' => '34.786784', 'MainHallID' => undef, 'ID' => 241, 'DoorsAmount' => 5, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 3, 'Latitude' => '32.049449', 'SeatsAmount' => 620, 'RowsAmount' => 20, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'ID' => 272, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'שארית ישראל 10, תל אביב-יפו', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'CityID' => 1, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'SeatsAmount' => 394, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.052729', 'Gangways' => 2, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 272, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 566, 'Longitude' => '34.7610405', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо' }, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 566 } }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב' }, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1722, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив' }, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0 }, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 1722 }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1582, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.75993', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Мандель Тель-Авив — Студия лаакат Ясмин Годер', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ткима 1' }, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.051248', 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' התקומה 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל תל אביב - סטודיו להקת יסמין גודר' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.051248, 34.759930', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל תל אביב - סטודיו להקת יסמין גודר', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1582 }, { 'Name' => 'פארק מנחם בגין תל אביב', 'ID' => 2075, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.041855', 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2075, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.800819', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. 4897, вход со стороны парковки', 'Guide' => '', 'Name' => 'Парк Менахем Бегин Тель-Авив-Яффо' }, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041855, 34.800819', 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'פארק מנחם בגין תל אביב', 'Address' => 'רח' 4897, כניסה מצד החניון', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0 } }, { 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'ID' => 2042, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 4, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.102445', 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 35, 'SeatsAmount' => 1322, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.811616', 'Ru' => { 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Info' => 'Под открытым небом.' }, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2042, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Address' => 'שד' רוקח 100' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' 3383', 'Guide' => '', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. 3383', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.774593', 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2034, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.045452' }, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'ID' => 2034, 'ShowsQty' => 16 }, { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1710, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 1710, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב' }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Info' => '', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.756771', 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1924, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.055119', 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'ID' => 1924, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ID' => 1192, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 4, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 85, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.065614', 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.789245', 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13' }, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1192, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 1, 'PlanInFlash' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф' }, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1734, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'ID' => 1734, 'ShowsQty' => 17 }, { 'ShowsQty' => 22, 'ID' => 1610, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив' }, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1610, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2074, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים', 'Address' => 'רח' אילת 11' }, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 2, 'Latitude' => '32.057234', 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 7, 'SeatsAmount' => 124, 'Parking' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 0, 'ID' => 2074, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '34.761619', 'Ru' => { 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются', 'Address' => 'ул. Эйлат, 11', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар' }, 'Image2Height' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Guide' => '', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו' }, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.056123', 'RowsAmount' => 12, 'SeatsAmount' => 438, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1929, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.760122', 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога' } }, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1929 }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 1, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.055423', 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 65, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Давай', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. Францос 12' }, 'Longitude' => '34.763567', 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2069, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' פראנצויז 12' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 1, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1 }, 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'ID' => 2069, 'ShowsQty' => 3 }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון הבימה תל אביב', 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1717, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'ID' => 1717, 'ShowsQty' => 14 }, { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.102715', 'RowsAmount' => 8, 'SeatsAmount' => 100, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 414, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.807748' }, 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 414, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב' }, { 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'ShowsQty' => 25, 'ID' => 1609, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 2, 'Mazgan' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.076754', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех' }, 'Longitude' => '34.784731', 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1609 } }, { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1766, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 5, 'SeatsAmount' => 48, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.06423', 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.787011', 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1766, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע' }, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0 } }, { 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 2078, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 70, 'Latitude' => '32.041362', 'Ru' => { 'Name' => 'Театрон Нико Нитай', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5' }, 'Longitude' => '34.770042', 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2078, 'MainHallID' => undef } }, { 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1719, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'ID' => 1719, 'ShowsQty' => 9 } ], 'ID' => 1 }, { 'ID' => 102, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'CityID' => 102, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.249829', 'RowsAmount' => 14, 'SeatsAmount' => 382, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 446, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 446, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд' }, 'Longitude' => '34.917738', 'ID' => 451, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'ID' => 451, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'תל מונד ' } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פאב המקום של אבא - אריאל

  רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  בית יד לבנים באר שבע

  שד' יצחק רגר, ליד הכיכר, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חצר התרבות החלוץ 33 באר שבע

  רח' החלוץ 33, העיר העתיקה, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  קונסרבטוריון באר שבע

  דרך המשחררים 10, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גן יבנה
  מתנ''ס גן יבנה

  רח' הרצל 40, גן יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קולנוע לב דניאל הרצליה - אולם 1

  רח' רמת ים 60, הרצליה פיתוח, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי חדרה - אולם 10

  רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם The Cube - חולון

  פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  Malina night club חיפה

  שד' ההסתדרות 60, מול קניון לב המפרץ, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון סירופ

  רח' פלי"ם 2, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הסטודיו חיפה

  שד' הנשיא 142, כרמל, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יישוב עומר
  קולנוע לב עומר

  רח' תמר פינת הדר, בית התרבות עומר, יישוב עומר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יישוב עשרת
  אולם עשרת

  רח' הרימון 8, יישוב עשרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  בית אות המוצר ירושלים

  דרך חברון 12, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בנייני האומה ירושלים

  כל האירועים באולם

  בר בסרביה ירושלים

  בן יהודה 34, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לוד
  היכל התרבות לוֹד

  רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות, לוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית אורנית
  היכל התרבות תרבותא אורנית

  מבוא אורנית, מועצה מקומית אורנית

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  אשכול הפיס מעלה אדומים

  רח' מדבר יהודה 5, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מצפה רמון
  פעימה - בית לתיאטרון ויצירה

  רח' הר בוקר 6, מצפה רמון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  מינוס 1 - בר הופעות בנתניה

  רח' הרצל 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה

  רח' חיים ארלוזורוב 30, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  מרכז תרבות ע"ש עפרה חזה - פתח תקווה

  רח' בן גוריון 22, מתחם תיכון שש שנתי בן גוריון, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ חמדיה
  פאב הפינה חמדיה

  חמדיה, 10855, קיבוץ חמדיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש

  שדרה האקדמית , 1, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית העם ראשון לציון

  רח' זד"ל 3, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם